Prodaja plina

Regionalni centri

Regija: sjeverozapadna  Hrvatska, zapadna Slavonija
Terminal UNP – lokacija Sv. Križ Začretje (vidi na karti)

tel: 049/ 354 310
fax: 049/ 354 320
e-mail: info@crodux-plin.hr

Borna Breyer, direktor komercijale
e-mail: borna.breyer@crodux-plin.hr , tel. 049/ 354 331, 099/2097 867

Matija Pavlinić, komercijalist
e-mail: matija.pavlinic@crodux-plin.hr , tel. 049/ 354 324, 099/2938 711

Kontakt za transporte:
Ivica Oreb, direktor logistike
e-mail: ivica.oreb@crodux-plin.hr , tel. 049/ 354 314, 091/ 4641 198

Narudžbe:
Plinske boce
Iva Viktorija Šoštarić,
e-mail: iva-viktorija.sostaric@crodux-plin.hr, tel. 049/354 318, 091/4641 221
Katarina Lačen,
katarina.lacen@crodux-plin.hr, tel.049/354 324, 091/4641 219

Autoplin, UNP mix – Goran Vukić,
goran.vukic@crodux-plin.hr, tel. 049/354 321, 091/4641 191

Regija: Rijeka s priobaljem i otocima, Gorski kotar, Istra
Industrijska zona Kukuljanovo – lokacija Rijeka (vidi na karti)

tel: 051/ 502 906
fax: 051/ 252 065
e-mail: info@crodux-plin.hr

Damir Dumančić, komercijalist
e-mail: damir.dumancic@crodux-plin.hr, tel. 091/4641 226

Narudžbe:
Damir Brezac,
e-mail: danko.brezac@crodux-plin.hr, tel. 091/4641 042

Regija: Lika, Dalmacija sa zaleđem i otocima, južna Hrvatska
Posedarje – lokacija Zadar (vidi na karti)

tel: 023/ 319 706
fax: 023/ 319 707
e-mail: info@crodux-plin.hr

Kruno Klanac, komercijalist
e-mail: kruno.klanac@crodux-plin.hr , tel. 091/4641 206

Narudžbe:
Šime Orlović,
e-mail: sime.orlovic@crodux-plin.hr, tel. 091/4641 209

Regija: istočna Slavonija
Antunovac – lokacija Osijek (vidi na karti)

tel: 031/ 278 923
fax: 031/ 278 920
e-mail: info@crodux-plin.hr

Josip Kompanović, komercijalist
josip.kompanovic@crodux-plin.hr , tel. 091/4641 278

Narudžbe:
Josip Ivanišić,
e-mail:josip.ivanisic@crodux-plin.hr, tel. 031/278 923, 091/4641  281